Taal

Spreekt uw kind niet/nauwelijks of in korte/onvolledige zinnen? Kent uw kind weinig woorden en wordt hij/zij niet begrepen? Lees hier meer over taalproblemen.

Spraak

Is uw kind onverstaanbaar voor u en of voor anderen? Worden klanken niet of niet goed uitgesproken? Lees hier meer over articulatieproblemen.

Afwijkende mondgewoonten

Heeft uw kind nog een speen of stopt hij/zij de duim nog in de mond? Zit uw kind veel met de mond open? Bent u doorverwezen door de tandarts of orthodontist? Lees hier meer over afwijkende mondgewoonten.

Stem

Heeft u of uw kind last van de stem of van de keel? Lees hier meer over stem.

Slikklachten

Heeft u moeite met kauwen? Heeft u moeite met het wegslikken van voedsel? Verslikt u zich vaak? Lees hier meer over slikklachten.

Auditieve vaardigheden

Heeft uw kind moeite met rijmen, hakken, plakken en letterherkenning? Voldoet uw kind niet aan de voorwaarden om naar groep 3 te gaan? Komt het lezen in groep 3 niet goed op gang? Lees hier meer over de auditieve vaardigheden.

Dyslexie, lezen en spelling

Heeft uw kind moeite met lezen en of spelling? Is er sprake van dyslexie? Komt uw kind in aanmerking voor behandeling van “ernstige enkelvoudige dyslexie” (EED)? Lees hier meer over dyslexie, lezen en spelling.

Begrijpend lezen

Heeft uw kind moeite met begrijpend lezen en/of leesstrategieën? Lees hier meer over begrijpend lezen.

Wie zijn wij

In logopediepraktijk Lente werken twee all-round logopedisten. Naast collega’s zijn wij ook zussen. Tegelijkertijd zijn wij begonnen aan de opleiding logopedie op de Hogeschool Rotterdam. Wij vinden het bijzonder dat wij samen in 2015 zijn afgestudeerd. Tijdens de opleiding hadden we het al over het starten van een eigen praktijk. Nu is onze droom uitgekomen!

Lees hier meer over ons

"Logopediepraktijk Lente wil dat
iedereen tot bloei komt!"

Vragen? Stel ze!

Vul het onderstaand contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.