Dyslexie, lezen en spelling

Dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben moeite met lezen en/of spelling. Stichting Dyslexie Nederland (2008) legt dyslexie uit als een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.
Kinderen met lees- en spellingproblemen hebben vaak moeite met het automatiseren van de klank- tekenkoppeling en het waarnemen van klanken. Dit geeft veel moeilijkheden met taken op school. Het kind kan het leestempo van de klas niet bijhouden en maakt veel fouten tijdens een dictee.

Wanneer de Cito-scores van uw kind voor lezen en/of spelling achterblijven, ondanks de extra begeleiding op school, is het raadzaam om onderzoek naar “ernstige enkelvoudige dyslexie” (EED) aan te vragen. Logopediepraktijk Lente heeft een samenwerking met ‘’Van A tot leZen’’. Van A tot leZen is gespecialiseerd in vergoede dyslexiezorg en heeft het keurmerk van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Van A tot leZen voert het dyslexieonderzoek uit. Kinderen met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie kunnen binnen onze praktijk behandeld worden. In overleg is het ook mogelijk om op school te behandelen.

Lees en spellingproblemen

Wanneer het schooldossier niet in aanmerking komt voor vergoeding door de gemeente, kan er alsnog sprake zijn van dyslexie, lees- en/of spellingproblemen. Wij kunnen hierbij helpen d.m.v. onderzoek en behandeling. Wij vinden het belangrijk om af te stemmen met de lees- en spellingmethode van school.

Een meisje dat dyslexie heeft

Is dit voor u herkenbaar? Heeft u vragen? Neem contact met ons op.

Contact