Logopedie

Taal

Spreekt uw kind niet/nauwelijks of in korte/onvolledige zinnen? Kent uw kind weinig woorden en wordt hij/zij niet begrepen? Lees hier meer over taalproblemen.

Spraak

Is uw kind onverstaanbaar voor u en of voor anderen? Worden klanken niet of niet goed uitgesproken? Lees hier meer over articulatieproblemen.

Afwijkende mondgewoonten

Heeft uw kind nog een speen of stopt hij/zij de duim nog in de mond? Zit uw kind veel met de mond open? Bent u doorverwezen door de tandarts of orthodontist? Lees hier meer over afwijkende mondgewoonten.

Stem

Heeft u of uw kind last van de stem of van de keel? Lees hier meer over stem.

Slikklachten

Heeft u moeite met kauwen? Heeft u moeite met het wegslikken van voedsel? Verslikt u zich vaak? Lees hier meer over slikklachten.

Auditieve vaardigheden

Heeft uw kind moeite met rijmen, hakken, plakken en letterherkenning? Heeft uw kind moeite met lezen en of spelling? Lees hier meer over dyslexie, lezen, spelling en auditieve vaardigheden.

Dyslexie, lezen en spelling

Heeft uw kind moeite met lezen en of spelling? Is er sprake van dyslexie? Komt uw kind in aanmerking voor behandeling van “ernstige enkelvoudige dyslexie” (EED)? Lees hier meer over dyslexie, lezen en spelling.

Begrijpend lezen

Heeft uw kind moeite met begrijpend lezen en/of leesstrategie├źn? Lees hier meer over begrijpend lezen.