Auditieve vaardigheden

Kleuters zijn op hun eigen manier al bezig met letters en klanken. In groep 1 en 2 wordt al een begin gemaakt met het aanleren van de auditieve vaardigheden als voorbereiding op het leren lezen en schrijven in groep 3. Eind groep 2 moeten de kinderen de auditieve vaardigheden voldoende beheersen om naar groep 3 te kunnen.

De kleuters moeten de volgende vaardigheden beheersen:

  • Het verschil kunnen horen tussen verschillende klanken (auditieve discriminatie)
  • Woorden in klankgroepen verdelen
  • Rijmen
  • Een woord in stukjes hakken (auditieve analyse)
  • Het aan elkaar kunnen plakken van klanken tot een woord (auditieve synthese)
  • Letterherkenning

Wanneer alle voorwaarden voldoende ontwikkeld zijn zal een kind goed kunnen leren lezen en spellen. Bij sommige kinderen gaat dit echter moeilijker. Kinderen die moeite hebben met de auditieve vaardigheden hebben een verhoogd risico om het lezen en spellen niet goed op te kunnen pakken in groep 3.

Is dit voor u herkenbaar? Heeft u vragen? Neem contact met ons op.

Contact