Begrijpend lezen

Op de basisschool leren kinderen lezen. De meeste kinderen hebben het technisch lezen
redelijk ontwikkeld aan het einde van groep 4. Vanaf groep 5 verschuift de nadruk van ‘leren
lezen’ naar ‘lezen om te leren’. Om goed te kunnen leren is het belangrijk dat het kind
begrijpt wat het leest. Wist u dat 95% van de gelezen woorden bekend moet zijn om een
tekst goed te kunnen begrijpen?

Het begrijpend lezen hangt samen met veel factoren zoals woordenschat, technisch
leesniveau, (voor)kennis, interesse, leesmotivatie en levenservaring. Informatie in een zin of
tekst wordt dan ook aangevuld met kennis uit het lange termijngeheugen, waardoor we er
betekenis aan kunnen verlenen.

Goede lezers hebben ook strategische leesvaardigheden nodig. De leesstrategieën die
kinderen aanleren zijn:

  • Voorspellen
  • Vragen stellen
  • Samenvatten
  • Verbanden leggen (waaronder aandacht voor signaalwoorden en verwijswoorden)
  • Ophelderen van onduidelijkheden

Kinderen moeten in allerlei leersituaties en bij verschillende vakken teksten kunnen lezen en
hieruit kennis verwerven. Begrijpend lezen is dus een onmisbaar onderdeel van de
ontwikkeling van kinderen en is belangrijk voor hun toekomst.

Is dit voor u herkenbaar? Heeft u vragen? Neem contact met ons op.

Contact