Taal

Taal ontwikkeling waar een kind moeite mee heeft

Een goede taalontwikkeling en het kunnen communiceren is nodig als je contact wilt maken met anderen. Taalontwikkeling is onmisbaar om goed te spreken. Bij sommige kinderen verloopt de taalverwerving niet vanzelf. Je merkt dat het kind achter loopt in vergelijking met leeftijdsgenootjes. Er kan sprake zijn van een vertraagde taalontwikkeling of taalontwikkelingsstoornis. Er kunnen zich problemen voordoen in het begrijpen en uiten van de taal.

Het kind:

  • spreekt niet of nauwelijks
  • spreekt in korte en of onvolledige zinnen
  • kent weinig woorden
  • heeft moeite om op woorden te komen
  • begrijpt niet goed wat er gezegd wordt
  • wordt door de omgeving niet begrepen

Meertaligheid

Sommige kinderen spreken in het dagelijks leven meer dan één taal en is er sprake van meertaligheid. Wanneer er taalproblemen zijn in de eerste taal (moedertaal), zal ook de ontwikkeling van de tweede taal moeilijker gaan. Het kind kent de woorden, zinnen en taalregels nog onvoldoende in de moedertaal en past deze daarom niet goed in de tweede taal toe.

Is dit voor u herkenbaar? Heeft u vragen? Neem contact met ons op.

Contact